Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Thoughts of an Exit

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 14.05.2009

 

 

 

the earth is a giant judge
who won’t bother to check our clothes

I still chase the flap of a single hand
repeated into a hearty announcement

the clock is a patient warden
who won’t bother to check our backgrounds

my body is also the window bars
in a small prison

I reread the Nanhua
but still cannot fly out of the big prison

the blue sky is also an executioner
who won’t bother to check our age

I know that I am unable to escape
to go forward or to go back

once I turn an egg over
once more I don’t want to be born

at one end I am all letters
I turn into ink drops at the other end

just prolong for a little
my drama

and it’s time I ain’t fucking fear
life
 

2007
From the Vietnamese original “Suy nghĩ về một lối ra,” published on Da Màu, August 28, 2007

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)