Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Opening a Blank Page ♦ Being Less Human ♦ To Concentrate

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 23.07.2010

from the Vietnamese in Thơ Lê An Thế (2008)

Opening a Blank Page

 

I open a blank page I open a blank page
to expand my place of shelter
no night no day
no first haste no last fatigue

I open a blank page
nothing contains nothing
the page becomes me
bottomless

I
   Open
            A
                Blank
                         Page
until I shred
my own shadow

I open a blank page
it still expands

Being Less Human

 

As I strip words from my body
I am no different from a goose feather
smacking less of the human odor

To Concentrate

 

when fingers turn into 10
10 turns into 20
cells turn into a form of liquid
but I covet a gas form
for an escape from my own body
as a soul
having nothing to hide
as a moment
having nothing to lose
as a body
having spent too much time in a bundle of clothes
when we concentrate
with 20 fingers

.

bài đã đăng của Lê An Thế

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)