Trang chính » Chủ Trương

Chủ Trương

Chủ trương của Da Màu là gì?

Da Màu chủ trương một diễn đàn văn chương không biên giới, một diễn đàn mở rộng cho mọi khuynh hướng sáng tác, mọi tác giả, mọi khai phá đúng nghĩa. Da Màu chủ trương một nền văn chương Việt Nam không đặt trọng tâm và không lệ thuộc vào một thể chế chính trị nào. Da Màu là một mô hình tiên phong chủ xướng một đối thoại tự do giữa các ngôn ngữ, đặc biệt là giữa những ngôn ngữ bên lề và những ngôn ngữ có thế lực kinh tế và chính trị. Da Màu chủ trương thúc đẩy văn chương Việt Nam đương đại vượt những rào cản để đạt mức phổ quát trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những biên giới trong văn chương là gì?

Màu da, ngôn ngữ, văn hóa, giới tính, định hướng tính dục, tín ngưỡng là những biên giới trong văn chương. Lịch sử cá nhân, ý thức hệ và chính kiến là biên giới. Trong nước, ngoài nước, chính thống, ngoại vi cũng là biên giới. Những quan niệm thẩm mỹ khác biệt cũng là biên giới. Những áp đặt hay thiên kiến cũng là biên giới. Da Màu không chấp nhận bất cứ biên giới nào, trừ biên giới cuối cùng giữa văn chương và phi văn chương.

Làm sao để phá vỡ những biên giới trong văn chương?

Bằng cách thúc đẩy sự cảm thông và chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, lịch sử, địa lý, chính kiến… qua các hình thái văn học nghệ thuật. Tạo một sân chơi văn chương đúng nghĩa để mọi tiếng nói đều được lắng nghe, mọi giọng nói đều được cất cao, và mọi khuynh hướng văn chương đều đồng đẳng. Với những tác phẩm giá trị từng bị bỏ quên, bị trù dập, bị tẩy xóa do các điều kiện chiến tranh, lịch sử, xã hội, chính trị và nhân quyền…; Da Màu chủ trương khôi phục và phổ biến rộng rãi đến người đọc tiếng Việt khắp nơi trên thế giới. Da Màu đề cao những kinh nghiệm nhân bản và phổ quát, đồng thời trân trọng bản sắc riêng của người viết trong những điều kiện lịch sử, xã hội, chính trị, kinh tế đặc thù. Da Màu vượt biên giới ngôn ngữ qua các ngả song ngữ và dịch thuật, đưa văn chương Việt đến những cộng đồng văn chương thiểu số khác, giới thiệu văn chương Việt Nam đến thế giới và văn chương thế giới vào Việt Nam, tạo mối liên hệ đa văn hóa và đa ngôn ngữ trong tương quan giữa từng nhánh văn chương Việt với văn chương toàn cầu.

Bài vở trên damau.org có nhất thiết phải phản ảnh thẩm mỹ quan của ban biên tập không?

Tác phẩm xuất hiện trên tạp chí Da Màu không nhất thiết phản ánh quan điểm của toàn ban biên tập. Damau giữ độc lập về quan niệm thẩm mỹ nhưng không áp đặt ý kiến cá nhân lên người viết và người đọc, cũng không loại trừ những quan niệm thẩm mỹ khác mình. Da Màu quan niệm rằng mỹ học riêng của một cá nhân dù có thâm sâu cũng không thể mang tính tuyệt đối và duy nhất. Hãy để độc giả có cơ hội tiếp xúc với mọi khuynh hướng và mỗi người sẽ có lựa chọn và quyết định cho riêng họ. Da Màu tin tưởng những mâu thuẫn – nếu có – trong việc thưởng thức một tác phẩm sẽ dẫn đến những góc nhìn mới, hay phát sinh những yếu tố mới xúc tác cho văn chương. Da Màu khuyến khích những trao đổi tương tác về mỹ học giữa người đọc và người viết, trong khái niệm một sân chơi văn học đúng nghĩa với những luật tắc cần được xiển dương và tôn trọng.

Tiêu chuẩn chọn bài của damau.org?

Da Màu có tiêu chuẩn loại và tiêu chuẩn chọn.

· Tiêu chuẩn loại: Da Màu không giới thiệu những bài viết thuần chính trị hay quảng cáo thương mại, không giới thiệu những bài viết nặc danh, thiếu nghiêm túc, nhằm phỉ báng hay bôi nhọ cá nhân.

· Tiêu chuẩn chọn: Ban biên tập tạp chí Da Màu – phân chia và làm việc theo từng tiểu ban thơ, truyện ngắn, biên khảo, dịch thuật, Café – xác lập một hệ thống những tiêu chuẩn để thẩm định giá trị một tác phẩm, bằng phương pháp khách quan nhất trong khả năng đạt được, để phân biệt giữa văn chương và phi văn chương. Những yếu tố cần cân nhắc khi tuyển chọn gồm có – nhưng không bị giới hạn vào – những điểm sau: Tính quốc tế và khai phá những chủ nghĩa hiện đại mới trong nội dung và hình thức; giá trị tự thân của sáng tác về các mặt tư tưởng, tình cảm, ngôn ngữ, kỹ thuật, cũng như khuynh hướng cách tân; những tác động tích cực của chính sáng tác trên thể loại văn học và trong vận động chung của những trào lưu văn học hiện đại.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)