Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 19, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

Poems by Lê An Thế

0 bình luận ♦ 30.12.2006

translated by Lê Ðình Nhất-Lang
(from the Vietnamese originals “World Peace is Coming” and “Lau Chùi,” Damau 18)

World Peace is Coming

if my sperms all realize themselves
into humans
this earth will be swarmed over with
a name
Le

a-hah, world peace

saigon will not need democracy
or bear its old name
from now it is called
the city of
Le
Chi Minh

Cleaning

while wiping my tabletop quite clean
i see that it is only a piece of wood from a tree in some forest
i think of the ones who cut, who sawed, who built, who transported,
who sold, who bought…
continuous turns of duty

sometimes a simple idea
why does it have to be a long path of evolution
otherwise, i am an ape on this wood
howling.

bài đã đăng của Lê An Thế

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)