Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

April ♦ Passport

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 29.04.2010

from Thơ Lê An Thế (2008)

 

 

 

April

 

I don’t believe history; I want to turn it all over, smack it and push it out the door
I doubt my country’s delicacies, its distinctive culture; I want to
   dig deep, turn them up-side-down, and shove them out the gate
The country has so many heroes occupying so much altar space
   and worship time
Those pink ceremonious robes barely hide traces of mended flesh and skins
30 years have gone afar yet banners still scream for a stop

My room is 3 meters in each dimension
I only crave a window
and need a toilet and bathroom in addition.

 

 

 

Passport

 

I can have only
one passport

on an evening in a multi-star
hotel on the shore of Hội An
they insist on my safekeeping it in a drawer

the Hội An sky has even more stars
yet it doesn’t try to safekeep me
when gently you knock on the door

darkness too climbs into the room
I know the drawer will sleep soundly all night
because I have nothing left to lose

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)