Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

We Wiggle ♦ Still-Life Dinner

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 15.04.2010

 

 

 

We Wiggle

 

in just a moment, the sun will go down and we won’t need to mind
the outside world
we won’t need to mind disasters, wars,
human misfortune and happiness
we won’t need to mind time, be it a straight line
a circle or a surface
we won’t need to mind the monthly
bills
we are hungry
we turn on the light
ignite the heater
we cook
we wiggle
we wiggle
we only thank
the electronic light
the forest’s wood
and an evening meal

 

 

 

Still-Life Dinner

 

Sometimes my dinner is a still-life painting
so that my stomach lessens its action
and its inaction
so that my limbs extends into
planthood
the dinner being just a 100-year-old fading
photograph
is enough to send me flying like the revolution flag.

Sometimes my dinner consists of only vegetables and sauce
like meals in the village pagoda told by my grandmother
I come back to visit the unknown pagoda
I don’t see the embankment, the forest, the rice fields, the rivers
I see only high-rises, shops, restaurants, noises, people and vehicles
crowding around
in my country a century has gone by with the speed of light

Sometimes during dinner I turn off the light to sit like darkness
remembering my grandmother
a century having flown by.
 

02.2007

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)