Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

I Recall So ♦ Contraceptives ♦ Postcoital

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 21.05.2010

from Thơ Lê An Thế (2008) 

 

 

 

I Recall So

 

Through the slits between my fingers. I see you
leaving behind. Colors from the moon slipping through like
threads. Tangled and dissolved. I have sown them onto my
left chest. As for the other half I still wait for a
knock.

The part on the right has slipped from me. Like a noon cock-crow
turning ancient. I break down in stages. Expanding with
echoing sounds. I cocoon yet won’t turn into a
butterfly. And the sun will be leaning. Towards afternoon.
I recall so in my poem.

 

 

 

Contraceptives

 

at last all those nightly glasses of wine have turned into
   contraceptive pills
because I don’t want to leave any traces
of my illicit relationships
with the stars on the sky

 

 

 

Postcoital

 

everything was so perfect
when he closed the door and left
right afterwards I felt no need to get into my clothes
when my shadow
had lain down quietly
like a still-life

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)