Trang chính » Chuyên Đề, Dịch Thuật, Giới Tính, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Gọi Hồn Triết Gia / Dead philosopher’s apologia

 17confucius_368

Đàn bà chỉ được tuân lời mà không nên thắc mắc!

họ ép gả tôi cho một tên đài loan mặt rỗ đầy phẫn nộ
khoản tiền cưới chỉ đủ xây một ngôi mộ khang trang

Mọi sự hỗn loạn không đến từ Trời mà từ đàn bà!

vòng dây gai khổ sai bấu víu bốn bề hun hút nhà chứa
loại từng dùng trói ông Jêsu trước giàn đóng đinh

Bản chất của đàn bà phải là thụ động! 

vuông vải mùng rịt kín miệng câm nhốt sâu hầm kín
phòng hơi ngạt tàn sát chủng tộc sáu triệu người Do Thái

Có hai loại người không cách nào dạy dỗ, đó là đàn bà và thái giám!

họ ép tôi đi khách mỗi ngày đổi gạt chút tự do vụn vãi
những thiên đường đỏ dựa vào sự nghèo đói ngu tri để thống trị

Không tài đa sắc là đức hạnh của đàn bà!

đầu thuốc lá đỏ cháy bỏng khắp thân thể tôi trần trụi
hằn học sự kiện hắn là một trong ba mươi chín triệu người nhiễm sida

Bốn trăm bảy mươi chín năm trước công nguyên
lịch sử chú thích sai lầm
cái chết già khoan thai của người đàn ông vĩ đại nhất lịch sử triết học á đông.

Họ từng gọi tôi là Khổng Tử.

Dead philosopher’s apologia

Women should always obey but never
question!

They forced me to marry a pockmarked
Taiwanese man
The dowry is barely enough for a decent size grave

Chaos is not decreed by Heaven but produced by women!
Barbed wire encircles the uterine brothel like
a crown of thorns on Jesus’ head

Female nature is naturally passive!
A piece of gauze, a sealed mouth, a basement door slammed shut
Gas chambers, columns of radon, blind-folded Jews ….

Women and eunuchs are two ungovernable classes!
They force me to liberate myself throughwhoredom
A red paradise (like a vampire) needs weakness for nourishment

Beauty and lack of talent are desirable female virtues!
Cigarette burns mark my indifferent nakedness
Payback for the news that my john is among thirty nine million AIDS carriers

Four hundred seventy nine BC
History equivocated
The official death of the greatest man in eastern philosophy

They called me Confucius.

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)