Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

sách mới từ Ajar press

Innocence_thumb.jpg

ABOUT THE PRESS

AJAR is dedicated to the discovery of poetry and art in both ordinary and hidden places, providing a space for these works to be exhibited, loved, and challenged. As a first bilingual journal and an independent press based in Hanoi, AJAR inhabits language as it moves between worlds and words in its online journal and physical beings. AJAR creates an opening for questions, imaginings, and poetic (im)possibility to be shared across borders, bringing Vietnamese literature and art into English, and welcoming voices from everywhere into Vietnamese.

www.ajarpress.com

AJAR dành cho sự khám phá những nơi chốn vắng lặng và thường nhật của thơ ca và nghệ thuật, mở ra một không gian để thưởng lãm, yêu thương và thử thách. Là một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ đầu tiên tại Hà Nội và một đơn vị xuất bản độc lập, AJAR cư trú trong ngôn ngữ khi dịch chuyển giữa các thế giới và ngôn từ. Trong không gian liên mạng và các hữu thể vật lý, AJAR mở ngỏ cho những câu hỏi, sự tưởng tượng và những (bất) khả tính thi ca được chia sẻ trong và ngoài các biên giới, chia sẻ những tiếng nói của văn chương và nghệ thuật Việt Nam trong một ngôn ngữ khác và chào đón những tiếng nói từ mọi nơi trong tiếng Việt.

www.ajarpress.com

Innocence

Issue 3

INNOCENCE || NGÂY THƠ

Summer – Fall 2015 || Hè – Thu 2015
Poetry | Essay | Screen Play | Fiction
Thơ | Tiểu luận | Kịch bản phim | Hư cấu
 
Editors || Biên tập: Nhã Thuyên & Kaitlin Rees
Image cover || Tranh bìa: Yên San
Illustrations || Minh họa: Yên San
Cover & book design || Bìa và thiết kế: Trần Thu Ngân

Haynohoacluitan_Finalcover_RGB

hãy nở hoặc lụi tàn – Vũ Anh Vũ

First published by AJAR press
www.ajarpress.com
Editors: Nhã Thuyên & Kaitlin Rees
Cover design: Nguyễn Man Nhiên
Book design: Trần Thu Ngân
© 2015 AJAR press & Vũ Anh Vũ
Cover image & Illustrations © Nguyễn Man Nhiên

softcover: 100 pages
Publisher: AJAR press (November, 2015) (www.ajarpress.com)
Language: Vietnamese
ISBN 978-1516937301
Product Dimensions: 5x 0.25 x 8 inches

Vũ Anh Vũ, sinh ngày 30/01/1982 tại quê biển Hậu Lộc – Thanh Hóa. Hiện thường trú tại Hà Nội. Đã xuất bản trường ca Những di cảo tối (NXB Hội nhà văn, 2011. Tác phẩm thơ chủ yếu đăng tải trên hai trang mạng văn chương Tiền Vệ và Da Màu.

Vũ Anh Vũ, born January 30, 1982 at the sea area of Hậu Lộc, Thanh Hóa and currently lives in Hanoi. He is the author of the epic poetry book Dark posthumous works (Hội nhà văn, 2011). His poetry has mainly appeared in the online literary magazines Tiền Vệ and Da Màu…

kinh-khuya-final_RGB

Tạ Duy Bình – Kinh khuya


First published by AJAR press
www.ajarpress.com
Editors: Nhã Thuyên & Kaitlin Rees
Cover design: Đinh Trường Chinh & Nhã Thuyên
© 2015 AJAR press & Tạ Duy Bình
Cover image & Illustrations © Đinh Trường Chinh
Book design: Trần Thu Ngân
ISBN978-1516937240
softcover: 100 pages
Publisher: AJAR press (November, 2015) (www.ajarpress.com)
Language: Vietnamese
ISBN978-1516937240
Product Dimensions: 5x 0.25 x 8 inches

About the author:

Tạ Duy Bình sinh năm 1964 tại Hà Nội. Học kịch câm tại Nhà Hát Tuổi Trẻ, sang Úc năm 1988 và sau đó Bình cùng Bruce Keller thành lập Đoàn kịch Citymoon năm 1995. Anh tốt nghiệp thạc sĩ về sân khấu tại trường đại học Wollogong (năm 2001). Bình là đạo diễn, đồng đạo diễn, diễn viên và tác giả cho nhiều vở diễn của Citymoon. Một số vở kịch của anh đã được xuất bản như Đối thoại với Hề Sác Lô (đại học Queensland), Bà mẹ Khỉ (Playlab Press). Bình từng được giải thưởng của hội đồng nghệ thuật tiểu bang New South Wales dành cho những nghệ sĩ xuất sắc thành phố Sydney để khai triển vở kịch Màu vàng không phải màu vàng, vở kịch đã được biểu diễn tại nhà hát Parramatta Riverside Theatre năm 2010. Kịch và thơ tiếng Việt của Bình đã được đăng trên tạp chí Hợp Lưu, và hai trang mạng văn học: Tiền Vệ và Da Màu.

Ta Duy Binh was born in 1964 in Hanoi. He was trained as a mime and actor at the Youth Theater of Hanoi and went to Australia in 1988. In 1995, Binh founded Citymoon Theatre with the late Bruce Keller. In 2001, Binh completed a Masters of Creative Arts in Theater at Wollongong University. Binh then worked as director, co-director, writer and performer for many of Citymoon’s productions. Some of Binh’s plays have been published, including Conversations with Charlie (The University of Queensland), The Monkey Mother (in Three Plays by Asian Australians,  Playlab Press.) In 2005, Binh was awarded a Western Sydney Artists Fellowship by NSW Ministry for the Arts for his show Yellow Is Not Yellow. This show was also funded by the Australia Council for the Arts for further development and presented at Parramatta Riverside Theatres in 2010. Binh’s plays and poetry in Vietnamese have been published in Hop Luu magazine, and on the literary websites Tiền Vệ and Da Màu.

Michael_mockup

Confusion of our skins | Sự rối loạn của lớp da
Poetry by | Thơ của Michael Brennan
Translation by | Bản dịch của Lưu Diệu Vân
 
Fish Eyes 3 | Mắt Cá 3
English versions first published as Autoethnographic in 2012 by | Bản tiếng Anh xuất bản lần đầu với nhan đề Autoethnographic năm 2012 bởi Giramondo Press 
 http://www.giramondopublishing.com
Translation first published by | Bản dịch xuất bản lần thứ nhất bởi AJAR pressww.ajarpress.com
Cover & Book design || Thiết kế sách: Trần Thu Ngân
 
© 2015 Michael Brennan & Lưu Diệu Vân
Cover image © Nguyễn Hưng Trinh. Cuộc chiến bản ngã | The Ego’s battle, 120 cm x 120 cm. Oil on canvas, 2014.
Frontispiece image © Kay Orchison, 2012.
All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced without written permission. This bi-lingual edition is not for sale or distribution in Australia and limited to 100 copies.
 
softcover: 160 pages
Publisher: AJAR press (November, 2015) (www.ajarpress.com)
Language: Vietnamese, English
Product Dimensions: 5x 0.4 x 8 inches
 
ISBN 978-1-5175-9703-0
Michael Brennan was born in Sydney in 1973 and currently lives in Tokyo. His books include The Imageless World (Salt, 2003), Unanimous Night (Salt, 2008) and Autoethnographic (Giramondo, 2012). His work has been translated and published in Japanese, Chinese, French, Spanish, and Italian, and appeared in various anthologies including The Penguin Anthology of Australian Poetry.

Michael Brennan sinh tại Sydney năm 1973và hiện đang sống tại Tokyo. Tác phẩm đã xuất bản gồm có The Imageless World (nxb Salt, 2003), Unanimous Night (nxb Salt, 2008), và Autoethnographic (nxb Giramondo, 2012). Sáng tác của anh đã được dịch và xuất bản qua nhiều ngôn ngữ như Nhật, Hoa, Pháp, Tây Ban Nha, và Ý, và đã xuất hiện trong nhiều tuyển tập trong đó có The Penguin Anthology of Australian Poetry.   

Lưu Diệu Vân, born December 1979, is a poet, literary translator, and co-editor of the bilingual literary Da Màu. She received her Master’s Degree from the University of Massachusetts in 2009. Her bilingual works and translations have been published and appeared in numerous print literary journals and online magazines. Her publications include a book of poetry 47 Minutes After 7 (Van Nghe Publisher, 2010), a co-authored flash fiction The Transparent Greenness of Grass (Tre Publishing House, 2012), a co-authored collection Poems of Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên (Vagabond Press, 2013), and a full-length poetry book M of December (Vagabond Press, 2016).

Lưu Diệu Vân, sinh tháng Mười Hai, năm 1979, là nhà thơ, dịch giả, và biên tập viên tạp chí văn chương Da Màu. Cô nhận bằng thạc sĩ từ đại học Massachusetts vào năm 2009. Các sáng tác song ngữ và dịch phẩm của cô đã được xuất bản và đăng tải trong nhiều tạp chí văn chương. Tác phẩm đã xuất bản: 7 Giờ 47 Phút, thơ, (nxb Văn Nghệ, 2010), Màu Cỏ Xanh Trong Suốt, truyện chớp, đồng tác giả, (nxb Trẻ, 2010), tập thơ Anh ngữ Poems of Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên, đồng tác giả, (nxb Vagabond Press, 2013), tập thơ Anh ngữ M of December (nxb Vagabond Press, 2016).
 

Mua sách tại:
Online:
http://shopajar.tictail.com/

Hanoi: Tranquil Cafe (5 Nguyễn Quang Bích), The Book Coffee (281 ngõ Văn Chương), Manzi (14 Phan Huy Ich), Bookworm (44 Chau Long), Hanoi Social Club (6 Hoi Vu)

Saigon: Book Nest, 53-c9  đường 11 (Miếu Nổi), P.2. Q. Phú Nhuận, HCMC

Bangkok: Books & Belongings (Soi 3, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand)

New York City: Berl’s Poetry Shop (126a Front St. Brooklyn), Book Culture (536 W. 112th St. New York)

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)