Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Poems of Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên

poetry_thumb.jpg

poetry

Tuyển tập thứ tư trong series Asia Pacific Poetry của nhà xuất bản Vagabond giới thiệu các tác phẩm Anh Ngữ của ba nhà thơ Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan & Nhã Thuyên. Biên tập và giới thiệu bởi nhà thơ Nguyễn Tiên Hoàng (Thường Quán), ảnh bìa của Lý Trần Quỳnh Giang và các bản dịch của Lê Đình Nhất Lang, Thúy Anh Nguyễn, Kaitlin Rees, Jacob I. Evans, Lưu Diệu Vân & Nguyễn Tiên Hoàng.

This fourth volume in Vagabond’s Asia Pacific Poetry Series brings together a selection of poetry from three emerging contemporary Vietnamese poets Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan & Nhã Thuyên edited and introduced by Nguyễn Tiên Hoàng, with cover art by Lý Trần Quỳnh Giang. Translated from Vietnamese by Lê Đình Nhất Lang, Thúy Anh Nguyễn, Kaitlin Rees, Jacob I. Evans, Lưu Diệu Vân & Nguyễn Tiên Hoàng.

http://vagabondpress.net/collections/poetry/products/poems-of-luu-dieuvan-luu-melan-nha-thuyen

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)