đôi dòng về McAmmond Nguyen Thi Tu

NguyenThiTu-bio

  • Sinh 1960
  • Định cư tại Canada từ 1991
  • Nghề nghiệp hiện tại: professional interpreter/translator cho Bộ Di Trú Canada

Sách đã xuất bản:

Trên Nền Tuyết Trắng Xóa – On The Pure White Snow, tập truyện ngắn song ngữ Việt-Anh (NXB Hội Nhà Văn Việt Nam & Trung Tâm Văn Hóa Đông Tây, 2009)

bài đã đăng của McAmmond Nguyen Thi Tu


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)