Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

khúc quanh

0 bình luận ♦ 5.11.2008

                 

nhớ câu kinh ứa ra từ miệng

cá, vươn lên tháp đá sen hồng

rằng giọng người rớt lại

trạm xe ban mai

 

 

khúc quanh thành phố, nóng

những dòng chữ                     chạm bạc chói nắng

giữa môi người, trao tặng

            và mùa hè chạy          nhanh qua cánh cửa xếp

 

lòng quặn bên bờ cát, đợi tình

để lại thân                           gập gãy

run rẩy với da mượt

như thể chu kì một mơ ước

 

một kinh cầu mùa đông

và gió, vượt ngang

đủ, những vòng tay cứu rỗi

mỗi phần ta ra khỏi

 

VL

24/9/08

bài đã đăng của vi lãng

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)