Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 29, Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

april/ tháng tư

♦ Chuyển ngữ: 0 bình luận ♦ 30.06.2007

Hạ Như chuyển ngữ

(dịch “tháng tư” của vi lãng, đăng trên damau số 25)


april

(blind) mist, east of ranges
(free)zing earth yellowed from a rotten star

minor (asian/loved) land lost, all who did
forget promises, names changed into
games of falling squares

there, red (sickle) tongues & steely teeth
exploding next to white cross
gate-crashing day at end of month
before the coming deluge

stairway leading straight to back of a gun
from a mad hot housing
when evening darkly fell into sea
lightening the burdens off all lost twenties

hundreds of small dresses, scattering white
over green fields on a day not yet
to strange town of no kinship
leaving them with a crying heart

in the wilting city
strange guests stayed during late hours
dishes from eating place with unfamiliar taste
empty push-cyclos riding on empty streets

them pregnant with guns, explosives & bullets
black shirts, thonged feet hiding big numbers
along west ranges of watery colors, basket boats over seas
leaving cities full of scheming plans

demanding them to go and them to stay
those last hours, no more vacant space
to believe in those lying words
palace from the city of lights

those looking for goods seeking named faces
dried young rice stubbles and ancient bamboos at end of walks
here, this distant land, needing no promises kept
those twenties darker than that flag background

then, them travels farther and deeper than dust
darker than oceans beneath crescent moons
newer than histories written afresh
about winds violating the brotherly fields

ever, days into nights
bringing back the same
innermost april

bài đã đăng của vi lãng

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)