Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

núi sông này không đợi

0 bình luận ♦ 7.01.2022
a

núi sông này không đợi
không chờ dây nhợ buộc ràng
không hậu hiện đại cấu trúc
không hậu thực dân
không hữu vô
không hữu thời

những thực thể khác nhau
trước nay không hề có lịch sử
không thời không đã qua chưa tới
không hiện tượng trừu tượng
không tỉnh điên đầu cuối

không tay ba tây bá
không khóc đọc thơ người đã thấy
không nấm đất tiện đường
không trong không ngoài
không có không không

bài đã đăng của vi lãng

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)