đôi dòng về vi lãng

vilang Quê quán Nha Trang.
Du học Úc năm 1973, hiện đang ở Sydney.

 

 

bài đã đăng của vi lãng


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)