Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

hình thức thứ tư

roi ram 73

nhan bức tranh, người anh em
thực hiện, tháng 5/ 2020
chất liệu, chì than trên giấy
cỡ: 12inx 18in

hỡi người anh em tôi
vẫn còn trên đời này
luôn luôn đeo khẩu trang
giờ đà hơn hai tháng
thấy thiên địa mông lung

tưởng đồng không mông quạnh
(nhưng không thành ngữ “cái
răng cái tóc là gốc
con người” hãy còn lận

lưng/ cái hồn coi kể
vất đi- bởi trước sau
cái hồn sẽ bỏ ta
đi rốt cùng cái còn

lại phải nén hậm hực!)
phải giả ngươi mới có
thể bồng đi cái đấy
cái thành ngữ “cái răng

cái tóc là gốc con
người” cứ tạm cho nó
cái danh phận đeo bám
đà hơn hai tháng nay
luôn luôn đeo khẩu trang

ém hơi thở cốt đầy
bụng dưới đoạn tôi nói
“hỡi người anh em đi
đường hãy cố tu tập

quán hơi thở có tinh
tấn mới đạt chánh quả
.. tôi đi đường tôi luôn
luôn đeo khẩu trang chuyện
tình nghĩa/ chuyện sâu sắc

khỏi kể ra đây xem
chừng hơn hai tháng nay
chuyện đeo khẩu trang giống
văn hóa nên vẫn phải
ém hơi thở cốt sao

đầy bụng dưới hiện tưởng
cùng đường bị gió lốc
vây/ hãm tưởng thiên địa
mông lung nhưng không – quái
hình ảnh cái chết cực

đẹp vừa tràn qua đầu
tất nhiên không hề thối
lui dù đã hơn hai
tháng giãn cách xã hội
tôi tự trấn an đồng
thời bật thốt “cái răng

cái tóc là gốc con
người hà tất chỉ trận
gió lốc đã tưởng thiên
địa đồng không mông quạnh!”

việc tôi đi đường luôn
luôn đeo khẩu trang từ
rày có xảy diễn – tuyền
trớ trêu cũng bình thường
tôi sẽ kêu các vị

đã chết nhắc nhở các
vị ấy rồi các vị
đừng tưởng tôi mãi bận
tâm quí vị hãy tự
biến cải ở cõi chết

hòng đầu thai trở lại!”
ngay khi đấy giả như
bỗng có phép mầu tôi
biến- tiếng ken két của

vòng quay luân hồi vang
vang ai yếu bóng vía
tưởng tiếng các mảnh kim
loại từ cái thành ngữ

“cái răng cái tóc là
gốc con người” rơi ra
còn người mạnh mẽ – như
tôi – họ kệ hết thảy

cứ đi luôn luôn đeo
khẩu trang đi- miễn chưa
cùng đường là đặng!

..
vương ngọc minh

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)