Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Chuyện dông dài về cái chết chậm

 

 

  

Khi tắt thở
tưởng là mọi thứ sẽ ngưng chuyển động
nhưng không phải vậy
mọi thứ vẫn chuyển động nhất là thời gian

– có phần mềm
nhanh hơn / đối với tôi

đọc trong cổ học tinh hoa- thấy
– Vua gọi Nhan Súc “Nhan Súc lại đây”
Nhan Súc gọi Vua “Vua lại đây”
Vua giận “Vua gọi Súc lại đây. Súc gọi Vua lại đây, như vậy Súc có mắc tội phạm thượng không?”
Nhan Súc nói “Vua gọi- Súc lại đây. Súc mà lại thì Súc mang tội xu nịnh. Súc gọi Vua lại đây. Vua mà lại thì Vua được tiếng là trọng kẻ sĩ , thử hỏi việc nào đáng làm hơn?”
Vua lại hỏi “Vua quí hay sĩ quí?”
Nhan Súc trả lời “Sĩ quí hơn Vua, chứng cớ là hai nước đánh nhau thường treo giải cho ai chặt đầu Vua.”

phải
việc cứ ưa tìm / kiếm- chữ- nơi đời thường
những chữ màu hồng
khiến nỗi buồn khánh tận (mà khánh tận thì còn buồn nỗi gì!)

cuộc đời vốn dĩ vô nghĩa
bởi nó vô nghĩa nên ta phải chạy
đuổi / nắm
bắt- các cái khác- vô nghĩa không kém
và cho đấy một cách tiêu khiển
giải khuây (hòng thanh thản!)

hiện
chí cốt nhằm sao mọi thứ
(nhất là thời gian!) ngưng chuyển động
tôi chấp hết / kể cả
cái chết(!)

tin ông vũ huy quang chết
mọi người- tiếp nhận
mỗi cách

tôi khẳng khái bảo vệ việc tiếp nhận
nguồn tin
ông vũ huy quang chết / sau
trước

với tôi / nó
chỉ tạo một cảm tưởng là ông ấy vẫn hiện hữu
đâu
đó
bằng hình thức
tính cách
qua con người khác!

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)