Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Gói

 

VNM-Goi 
Gói (1/2016), giấy dán trên bố

 

 

 
ý định sẽ dịch lời
ca khúc “Ngày hôm qua”
của beatles ra tiếng
của người ê-đê dẫu

chỉ để giết chết một
mớ thời gian thừa thãi
coi như bất thành lần
nữa nguyên nhân phần lớn

đều cho tới khi quá
mệt mỏi do vật lộn
với mớ thời gian thừa
thãi tôi thiếp vào giấc

ngủ thì chực nhớ lại
ý định cứ như thế
hết lần này lần khác
hết ngày này qua ngày

nọ song dù thế nào
lời của ca khúc “Ngày
hôm qua” tuy vô nghĩa
chả có chút dính dáng

nghĩa lí gì tới tập
tục đời sống cho chí
tiền đồ cực kì éo
le của người dân ê-

đê nhưng tôi vẫn nhớ
như in hầu hết thời
gian còn lại không có
ngày nào mỗi khi chực

nghĩ tới mớ thời gian
thừa thãi phải tìm mọi
cách giết chết lập tức
tôi nghĩ ngay tới chuyện

dịch lời ca khúc “Ngày
hôm qua” của beatles
ra tiếng của người ê-
đê và cũng chính vì

thế cho đến nay ý
định dịch lời ca khúc
“Ngày hôm qua” của beat-
les ra tiếng của người

ê-đê nhằm giết chết
mớ thời gian thừa thãi
tôi vẫn giữ mặc dù
rằng ý định ấy luôn

bất thành với mỗi lí
do hễ cứ tới khi
thiếp vào giấc ngủ vì
quá mệt mỏi do phải

vật lộn với mớ thời
gian thừa thãi thì mới
chực nhớ lạ-  quái thế!

 

 

 

.

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)