Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Hề

 

 

 

tôi rấn sâu thêm nàng
rú lên cùng lúc kêu
“ôi . . . chúa tôi!” và hơi
thở cực hổn hển đứt

đoạn bấy giờ chả khách
quan chủ quan ở đây
có hơi phân tâm(!) tôi
biết ra- nàng theo đạo

của chúa ki-tô định
bụng sẽ hỏi xem sao
lại kêu chúa khi tôi
rấn sâu thêm rồi không

hề khách quan chủ quan
ở đây do cuộc sống
bây giờ người ma chung
đụng lẫn lộn thực giả

tôi quên bẵng ý định
ấy đi bữa giờ- mỗi
khi tôi rấn sâu thêm
nàng hết còn kêu “ôi . . .

chúa tôi!” hơi thở giảm
hổn hển đứt đoạn một
cách đáng kể lập tức
nhớ lại ý định muốn

hỏi xem sao phải kêu
chúa mấy bận trước mỗi
khi tôi rấn sâu thêm
và đồng thời chả khách

quan chủ quan ở đây
nãy ý định mới là
sẽ hỏi xem nàng còn
theo đạo của chúa ki-

tô!

 

 

 

.

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)