đôi dòng về Trần Nghi Hoàng

TranNghiHoang Trần Nghi Hoàng: Sinh năm 1949, Bến Tre, Việt Nam. Đến Mỹ 1975.
• Bút hiệu khác: Thông Biện Tiên Sinh
• Chủ trương tạp chí Văn Uyển và Văn Uyển Publishing 1986-1997 (San Jose, CA)
• Chủ biên tuần báo Lẽ Phải 1999-2007
Tác phẩm:
Trần Văn Thủy: Chuyện KHÔNG Tử Tế (tiểu luận, Kiến Văn xuất bản, 2004)
Cõi Người Ta (phiếm luận, Viết Pub. 2002), ký bút hiệu Thông Biện Tiên Sinh
Yellow Mama và Những Bài Thơ Riêng (thơ, in chung với 10 truyên ngắn của Hoàng Thị Bich Ti, Viết Pub. 2000)
Mở Cửa Tử Sinh (trường ca, Professional Pub. 1997)
Truyện Người Viết Sử (9 truyện ngắn và 1 vở kịch, Văn Uyển Pub. 1997)
Ẩn Sĩ (tuyển tập văn chương Hà Nội, TNH là tác giả duy nhất từ miền Nam có truyện “Kẻ Sĩ” in trong sách đồng thời viết tựa cho sách, Văn Thanh xuất bản 1996)
Anh Có Thực Sự Muốn Thành Một Bồ Tát (thơ, Văn Uyển Pub. 1990)
Gã Cùi Và Miếng Dừa Non (20 tùy bút, in chung với 10 truyện ngắn của Trần Thị Bông Giấy, Văn Uyển Pub. 1990)
Quỷ Mỵ Truyện (18 truyện ngắn, Văn Uyển Pub. 1988)
Lưu Vong Hành (thơ, Papyrus Pub. 1986)
Thơ Trần Nghi Hoàng (thơ, Người Pub. 1983).

bài đã đăng của Trần Nghi Hoàng


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)