Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Why You Cannot


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 20.06.2012

Translated from the Vietnamese original “Vì sao em không thể

 

 

 

what’s happened
stand up
don’t close your pale legs all the time
the dusty sofa
your crumpled place to lie down
is where the old man’s been ploughing hastily on his trembling knees

what’s up
don’t lick your lips in defiance
this isn’t a joke

vileness runs across the cups of your eyes
in black
teardrops
are also black

why
your hands are praying
after they’ve awkwardly handled that thing
each night

don’t tell me
you can be sad

also don’t tell me
that you cannot come back to your farm

which has been lost.

 

 

 

.

bài đã đăng của Âu Thị Phục An

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)