đôi dòng về Nam Dao

namdao Tên thật Nguyễn Mạnh Hùng
Bút hiệu: Nam Dao, Dã Tượng
Giáo sư Kinh Tế học tại Đại Học Laval – Québec, Canada.

Sách đã in

 • Bể Dâu (tiểu thuyết lịch sử ), 2 tập, 991 tr, NXB Văn Mới, California, 2007.
 • Những con người, những bóng ma, bút ký, 250 tr,NXB Văn Mới, California , 2006.
 • L’écho du gong, edition Aube, France, 2006.
 • Trăng thuê ảo ảnh, (tập truyện), 190 tr, Nhà XB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004.
 • Đất Trời (tiểu thuyết lịch sử) , 420 tr, Nxb Văn Mới, California, 2002.
 • tái bản ,404 tr, NXB Đà Nẵng, Việt Nam, 2007.
 • Khoảng chơi vơi ( Truyện và Ký ), 242 tr, NXB ThiVan, 2001.
 • Trong buốt pha lê ( Tập Truyện ), 219 tr, NXB ThiVan, 2001.
 • Ba vở kịch, 232 tr, NXB ThiVan, 2000.
 • Tiếng Cồng ( tiểu thuyết), 182 tr, NXB ThiVan, 2000.
 • Gió Lửa (tiểu thuyết lịch sử), 493 tr, NXB ThiVan, 1999.

Thơ

 • Dịch lại Thơ Đường, 230 tr, 1995,http://amvc.free.fr
 • Chinh Phụ Ngâm dịch theo nguyên thể Hán văn, 148 tr, 1996, http:// amvc.free.fr/
 • Thơ Nam Dao, 167 tr, 1996. http:// amvc.free.fr/
 • Dấu Vết Ngậm Ngùi ( tập thơ), 1989.

bài đã đăng của Nam Dao


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)