đôi dòng về Huỳnh Ngọc Chiến

• Tên thật: Huỳnh Ngọc Chiến
• Các bút hiệu khác : Hoàng Ngọc, Hoàng Thập Di
• Sinh năm: 1955
• Quê quán: Quảng Nam, hiện sống tại TPHCM.
• Thạc sỹ Công nghệ Thông tin
• Sinh sống bằng các nghề viết sách, dạy học, dịch thuật

Tác phẩm đã xuất bản:
• Ca khúc Huỳnh Ngọc Chiến (do tác giả tự in), 1996
• Kim Dung : tác phẩm và dư luận (nhiều tác giả) NXB Văn Học, 2001
• Lý Hạ, quỷ tài quỷ thi , NXB Trẻ, 2001
• Lai rai chén rượu giang hồ – Tiểu luận về Kim Dung ), NXB Văn Học, 2002
• Lịch vạn niên phổ thông (Đối chiếu lịch pháp Đông Tây), NXB Văn hóa Dân Tộc, 2002
• Bút kiếm Kim Dung (viết cùng Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Anh Vũ ), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
• Giáo trình MS Word (viết cùng kỹ sư Trần Quý Phi), NXB Giao Thông Vận Tải, 2004.
• MS Excel từ cơ bản đến nâng cao (viết cùng kỹ sư Trần Quý Phi), NXB Đà Nẵng, 2006.
• Tuyết sơn phi hồ (dịch Kim Dung), NXB Văn học, 2006.
• Phi hồ ngoại truyện (dịch Kim Dung), NXB Văn học, 2006.
• Lai rai chén rượu giang hồ ( Tiểu luận về Kim Dung, tái bản, bổ sung và đình bút ), NXB Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
Tác phẩm sắp xuất bản:
• Từ điển Hán Việt
• Thiền tông tâm pháp

bài đã đăng của Huỳnh Ngọc Chiến


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)