đôi dòng về Hoàng Long

 

Tên thật: Hoàng Long

Sinh ngày 21/01/1980, tại Đà Lạt. Nguyên quán: Quảng Bình

Từ 1997 đến 2002 học khoa Văn học và khoa Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Nhật) tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 2003-2006 học Cao học Văn hóa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 2003-2006, giảng viên Tiếng Nhật trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai.

Từ 2007 đến 5/2009, công tác tại Viện Viên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện sống và làm việc tại Okayama, Nhật Bản.

Đã xuất bản:

– Kawabata Yasunari, Tuyển tập tác phẩm (in chung), Nxb Lao Động và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2005.

– Truyện ngắn Murakami Haruki, Nghiên cứu và phê bình, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

– Miyamoto Musashi, Con đường kiếm thuật, dịch và luận chú, Nxb Văn hóa Thông tin, 2007.

– Thế giới trùm chăn (tập truyện cực ngắn), Nxb Hội Nhà Văn, 2007.

– Murakami Ryu, 69, truyện dịch, Nxb Hội nhà văn và Công ty Sách Bách Việt, 2008.

– Những tàn dư mưa (tập truyện cực ngắn), 2011

bài đã đăng của Hoàng Long


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)