Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Trong giờ chết của Vua

0 bình luận ♦ 24.05.2017

 

Giã từ những lô cốt đáng mến đã cùng ta canh giữ nhân dân
giã từ gươm cùng đá mài.

Giã từ những tay chơi bài cào bằng
những tình yêu bốc hơi như xăng.

Lũ đàn em nịnh thần, tham, ác
vinh quang không vác nổi chính mình.

Đất đai nẩy mùa màng thổ tả
một chân trời hàng nhái
không gian xanh như Tấm phá thai
dòng sông vàng trên đoạn đầu đài
bể bạc nhìn hoài sao hổng thấy. 
 
Ngài vẫn còn khát khao lải nhải:
Hãy like cho cái chết của ta.

bài đã đăng của Lê Trinh

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)