Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Tận bây giờ * LX 1991.II

0 bình luận ♦ 26.09.2016

 

Tận bây giờ

Đừng tự hào bản thân
đừng nên nữa
khi không nhiều trí tuệ, với lòng nhân.

Nhưng:
các học giả mạo danh
và những tên tàn bạo
vẫn la to cho đến tận bây giờ.

 

LX 1991.II

(Tặng A.Solzhenitsyn…)

Bây giờ không còn cách nào hơn
là thức tỉnh để đáng gọi là đời sống
khỏi khử mùi khỏi bọn chó săn, bọn giả đò cuồng tín
bọn văn chương thất bại ở lúc bán mình
vì chân lí là tự nhiên, chân lí không cám dỗ
chân lí cũng không thể bôi đen
(càng cố bôi đen nó lại càng sáng rõ).

Cũng không như một cuốn tiểu thuyết trừ tà
từ đầu chí cuối đều đều hư cấu
để cái ta mà có được bây giờ
là cõi mơ đè méo mó cõi thực.

Là cõi mơ trở thành con quái vật
nhai xương, uống máu, gầm rống khắp nơi
này những kẻ đang điều hành thành phố
chính các ngươi đã cài thuốc nổ cho chế độ
bùm, lật đổ đất nước.

bài đã đăng của Lê Trinh

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)