Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Tiên Hoàng

Vùng thổ ngơi phong nhiêu

6.06.2018

Tập bản thảo những màu âm xô giạt… của anh chứa nhiều hơn thơ, chúng là lịch sử đời một con người, người đứng nhìn hết bao biến thiên của thời cuộc, thế sự, tình đời, lẽ trời, sự vần xoay, sự biến hóa. Nhưng mà – và điều này là quan trọng – anh không muốn nó nhiều hơn thơ đâu. Nó là thơ thôi.

out there the sky… * haunted season * new year’s eve

6.04.2017

no longer here the ailing brownish-red sun
night like a bar of syrup-ice melting, dripping
a song, blue and single, a song from the dark foliage licking it open

Ánh Sáng Tráng Lệ / Sumptuous Light

23.05.2016

Pericles woke up on a hillside in
Athens,
looking down at Syntagma Square
whose gleams were like a thousand plankton
in a sea with sumptuous light.

Pericles thức dậy trên một sườn đồi ở Nhã Điển
nhìn xuống Quảng Trường Syntagma
ánh sáng lấp lánh như vạn lân tinh
trong một biển ánh sáng tráng lệ.

Những con chó săn của ta

11.06.2012

Những con chó săn của ta sẽ không bao giờ kiếm ra ta
ngay cả qua khe hở những đường nứt rạn trên mặt tâm ban sơ đấy

Điều ấy thở than


♦ Chuyển ngữ:
2.11.2011

Giờ, nàng ta không bao giờ còn muốn vò nát
hơi nước dâng lên từ chân nàng như một tương lai

Du chơi

15.05.2007

bước chân vô tưởng dưới ban công đầy rêu bao phủ
những sao đêm lóng lánh, màu trăng cuối mùa hết rõ
hành lang đầy bóng hồn hoan hỉ, tiếng láy hợp âm
rồi lại thấy mình đứng tại phương đông

Thôi ăn mày

23.12.2006

Lệnh cấm hành vi ăn mày của thành phố biến S thành một người chơi màu. Thay vì ngồi im bất động trong chiếc áo trấn thủ trùm kín đầu, mùa này qua mùa khác …

Travel

16.12.2006

my name is yellow snow can be jay-blue whitist
you once lived the most agile courtesan
in Nguyen Du’s Kieu
oracles and burned fake money
on your grave
books and city gates

Hai bài thơ / Two poems

2.12.2006

A city is a citadel, a citadel is a soul [ancient], a soul
a theatre [rock].
Dreams invade and do what dreams do: the unexpected.
You once made school kids wait for Waiting for Godot
and now I wait for you

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)