Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Gig Ryan

Điều ấy thở than


♦ Chuyển ngữ:
2.11.2011

Giờ, nàng ta không bao giờ còn muốn vò nát
hơi nước dâng lên từ chân nàng như một tương lai

Chùm thơ Gig Ryan

18.11.2006

Ngày đẹp
Anh ta không còn yêu tôi
Những mảnh rời của tôi bay thành đội hình
ngang qua lá phổi xanh của bầu trời

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)