Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

chùm thơ song ngữ Bùi Chát 12.10.2011 | Chuyên Đề, Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Thơ & Thời Đại, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
chùm thơ song ngữ Bùi Chát

Chúng tôi, nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được

We stand at the intersection
Generations of us

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Việt Nam & tự do xuất bản 11.05.2011 | Biên Khảo, Bùi Chát, Tham luận | 0 bình luận

Luật xuất bản Việt Nam 2004, điều 5, khoản 2, ghi rõ:
“Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản.”
Có thực sự là nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản? Nếu đúng thế thì quả là một giấc mơ…

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Diễn từ nhận Giải Tự Do Xuất Bản IPA 2011 27.04.2011 | Biên Khảo, Diễn từ | 23 bình luận Diễn từ nhận Giải Tự Do Xuất Bản IPA 2011

Cũng như những anh em đang bị tù đày, quản thúc và tất cả những người đang đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp ở Việt Nam, chúng tôi luôn tin tưởng vào lương tri.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Cũng như em, tôi không hát một mình / Like You, I Don’t Sing Alone 13.11.2009 | Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Đáp lại những câu thơ dài tuyệt vọng
Em đã đến cạnh tôi nguyện ước

The dome of night has no sign of change
We fly until we are out of breath

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Khó thấy/Difficult to See ♦ Không đề/Untitled 4.11.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 1 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Chúng ta
Những cư dân không được đón chào

Gió chiều nào
Ta tào lao chiều ấy

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Rồi, tôi / Then, I 28.10.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Rồi tôi nhận ra tiếng nói từ bầy súc vật
Mơ hành vi của những con người

The world also soars by well-worn footsteps
With one belief under the heels

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Ai?/Who? ♦ Hiện thực xã; hội chủ nghĩa/Socialist Realism 24.10.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 1 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Mất đi tiếng nói bản thân
Mất đi những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
Nỗi sợ

In this ill-fated house
Who wants to inherit their legacy?

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Phương pháp điều chỉnh / Method of Adjustment 20.10.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 2 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Chúng nhất thiết cần sự thay đổi
Để chết chóc vượt lên. Tựu thành
Quan tài hình dép

They inevitably need change
For death to prevail. Achieving
Coffins in the shape of sandals

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Bùi Chát

Sống ♦ Hoa sữa ♦ Cóc ♦ Thôi, đi (with English translations) 14.10.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Chọn một niềm đau. Mỗi ngày
Để sẻ chia với thế giới
Dân tộc này

Choose a death. Each day
In the eyes of the regime
To be free

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)