Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Sống ♦ Hoa sữa ♦ Cóc ♦ Thôi, đi (with English translations)


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 14.10.2009

 

trích Bài thơ một vần / One-rhyme Poems (Giấy Vụn, 2009)

 

 

 

Sống

 

Chọn một niềm đau. Mỗi ngày
Để sẻ chia với thế giới
Dân tộc này

Chọn một niềm tin. Mỗi ngày
Để có mặt trên trái đất
Lãnh thổ này

Chọn một cái chết. Mỗi ngày
Trong con mắt chế độ

Để được tự do

 

 

Living

 

Choose a pain. Each day
To share with the world
This people

Choose a belief. Each day
To exist on earth
This land

Choose a death. Each day
In the eyes of the regime

To be free

 

 

 

Hoa sữa

 

Đến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết

Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi giữa rừng người

Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị

Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa

 

 

Milky Flowers

 

Where do they come from
Pungent, stinking. Milky flowers
Not everyone happens to know

Seeing the shapes of their trees from afar, I really want to die
Milky flowers stir up the pain of being suppressed
They rob me of oxygen, as though isolating me amidst a forest of people

In poems and songs
That praise milky flowers. Making time laughable
A wretched romantic air
The scent of flowers reminds the actual reign of autumn

Gotten familiar with their presence
People can readily accept. On this land
A suffocating politics. Milky flowers

 
______________

Milky flowers: Alstonia scholaris
 

 

 

Cóc

 

      Nhân một câu chuyện của Chiêu

Ngồi mãi
Nghĩ ngợi về sự chuyển đổi
Ngài thấy chuyện gì sắp xảy ra?
Liệu đủ can đảm để truyền đi điều đó?

Cóc!
Tui làm sao giúp ngài hành nghề
Trong một thể chế kìm cặp
Bọn ngài gồm các tiên tri
Phải tự xoay cho xứng cậu ông/bà trời

Dù gì vẫn là nhà báo tự do

 

 

Toad

 

      Upon a story by Chiêu

Sitting forever
Thinking about changes
Sire, what do you see about to happen?
Are you brave enough to transmit that forecast?

Toad!
How can I help you doing your job
Under an oppressive regime
You sires who consist entirely of prophets
Must spin to befit uncles of the deity

Nevertheless you are free journalists

 

 

 

Thôi, đi

 

Nhắm chặt mắt
Hãy bước
Trên lãnh địa này
Sự sống, giữa cái chết
Mọi vật tồn tại
Là nỗi sợ

Bước thấy sự thật
Để biết mình có đôi chân

Thôi

Đi

 

 

C’mon, Go

 

Shut our eyes tight
Walk
On this territory
Life, in the circle of death
Everything that exists
Is fear

Walk ’til the truth is in sight
To know we have our legs

C’mon

Go

 

 

 

.

bài đã đăng của Bùi Chát


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)