Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Rồi, tôi / Then, I


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 28.10.2009

 

trích Bài thơ một vần / One-rhyme Poems (Giấy Vụn, 2009)

 

 

 

Rồi, tôi

 

………………

Rồi tôi nhận ra tiếng nói từ bầy súc vật
Mơ hành vi của những con người

Tổ quốc!

Chúng ta vĩnh viễn không được tự ruồng bỏ
Bởi suy nghĩ hẹp hòi của chúng ta
Thế giới cũng vút lên bằng bước chân mòn
Với một niềm tin ở dưới gót

Tôi chiêm bao thấy đứa con sắp lọt lòng của tôi nhắn nhủ

Tổ quốc ta như một con mèo[1]

Tiếng chào đời con gọi meo meo[2]

 

_________

Gợi nhớ:
[1] Tổ quốc ta như một con tàu (thơ Xuân Diệu)
[2] Tiếng chào đời con gọi Xít-ta-lin (thơ Tố Hữu)

 

 

 

Then, I

 

………………

Then I recognize the voice from the herd of animals
Dreaming the acts of humans

Ancestors’ country!

We may never disown ourselves
By the limited thoughts of ours
The world also soars by well-worn footsteps
With one belief under the heels

In my dream I hear my unborn child wishing

Our ancestors’ country is like a cat [1]

The first sound at birth you meow [2]

 

_________

Recollections:
[1] Our ancestors’ country is like a ship (Xuân Diệu)
[2] The first sound at birth you call S-ta-lin (Tố Hữu)

 

 

 

.

bài đã đăng của Bùi Chát


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)