Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Chinua Achebe

Albert Chinualumogu Achebe was born the son of Isaiah Okafo, a Christian churchman, and Janet N. Achebe November 16, 1930 in Ogidi, Nigeria. He married Christie Chinwe Okoli, September 10, 1961, and now has four children: Chinelo, Ikechukwu, Chidi, and Nwando. He attended Government College in Umuahia from 1944 to 1947 and University College in Ibadan from 1948 to 1953. He then received a B.A. from London University in 1953 and studied broadcasting at the British Broadcasting Corp. in London in 1956.

Since the 1950's, Nigeria has witnessed "the flourishing of a new literature which has drawn sustanence from both traditional oral literature and from the present and rapidly changing society," writes Margaret Laurence in her book Long Drums and Cannons: Nigerian Dramatists and Novelists. Thirty years ago Chinua Achebe was one of the founders of this new literature, and over the years many critics have come to consider him the finest of the Nigerian novelists. His acheivement, however, has not been limited to his continent. He is considered by many to be one of the best novelists now writing in the English language.

Unlike some African writers struggling for acceptance among contemporary English-language novelists, Achebe has been able to avoid imitating the trends in English literature. Rejecting the European notion "that art should be accountable to no one, and [needs] to justify itself to nobody," as he puts it in his book of essays, Morning Yet on Creation Day, Achebe has embraced instead the idea at the heart of the African oral tradition: that "art is, and always was, at the service of man. Our ancestors created their myths and told their stories for a human purpose." For this reason, Achebe beleives that "any good story, any good novel, should have a message, should have a purpose."

Achebe's feel for the African context has influenced his aesthetic of the novel as well as the technical aspects of his work. As Bruce King comments in Introduction to Nigerian Literature: "Achebe was the first Nigerian writer to successfully transmute the conventions of the novel, a European art form, into African literature." In an Achebe novel, King notes, "European character study is subordinated to the portrayl of communal life; European economy of form is replaced by an aesthetic appropriate to the rhythms of traditional tribal life."

người anh em, hãy thận trọng / beware, soul brother

15.07.2007

nhưng người anh em, hãy thận trọng

với âm thanh dụ hồn siêu thoát
trên ngọn gió thiên ca

But beware soul brother
of the lure of ascension day
the day of soporific levitation
on high winds of skysong

After A War / Sau Một Cuộc Chiến


♦ Chuyển ngữ:
15.07.2007

After a war life catches
desperately at passing
hints of normalcy like
vines entwining a hollow
twig;
Sau một cuộc chiến đời sống vồ chộp
liều lĩnh những dấu vết
thoáng qua của trạng thái bình thường như
những cây leo quấn quanh một nhánh
cành rỗng;

Phỏng Vấn Chinua Achebe

15.07.2007

Mặc dù phải ngồi trên xe lăn, cách xa xứ sở của mình nhưng Chianua Achebe, người đặt nền móng cho nền văn học châu Phi viết bằng tiếng Anh vẫn gắn bó với quê hương yêu dấu của mình như những ngày còn là sinh viên, khi cuộc nổi loạn đã đánh thức con người nhà văn bên trong ông.

Tan Vỡ (Things Fall Apart)

15.07.2007

Nằm trên giường tre ông nhớ đến cách tụi da trắng hạ nhục ông ở sân tòa, và ông thề sẽ trả thù. Nếu Umuofia quyết định tiến tới chiến tranh, càng tốt. Nhưng nếu ai cũng muốn sống hèn nhát thì ông sẽ tự trả thù.

Phân Biệt Chủng Tộc trong “Trái Tim Đen Tối” của Conrad

15.07.2007

Joseph Conrad là một người kỳ thị chủng tộc triệt để. Sự thật đơn giản này bị xóa nhòa đi trong những bài phê bình về văn học Conrad. Việc đó càng làm sáng rõ hơn, rằng chính sách kỳ thị dân Phi từ người da trắng được xem như một đường lối suy nghĩ bình thường – bình thường đến nỗi người ta hoàn toàn không nhận thấy những biểu tượng của nó.

Kền Kền/ Vultures


♦ Chuyển ngữ:
15.07.2007

Hãy hào phóng ca tụng
Thượng Đế
xin ban cho yêu tinh ăn thịt người
một chút mềm mỏng
bé xíu như ấu trùng

Praise bounteous
providence if you will
that grants even an ogre
a tiny glow-worm
tenderness encapsulated

After A War / Sau Một Cuộc Chiến


♦ Chuyển ngữ:
15.07.2007

After a war life catches / desperately at passing / hints of normalcy like / vines entwining a hollow
twig; its famished roots / close on rubble and every /piece of broken glass.

Sau một cuộc chiến đời sống vồ chộp / liều lĩnh những dấu vết / thoáng qua của trạng thái bình thường như
những cây leo quấn quanh một nhánh / cành rỗng; những gốc rễ chết đói / mọc trên gạch đá vụn và từng
miếng thủy tinh vỡ.

Phân Biệt Chủng Tộc trong "Trái Tim Đen Tối" của Conrad

14.07.2007

  Hình Ảnh về Phi châu: Kỳ thị Chủng tộc của Conrad trong truyện Trái Tim Đen Tối (Heart of Darkness) …

After A War / Sau Một Cuộc Chiến

14.07.2007

Chinua Achebe Đỗ Lê Anhdao chuyển ngữ

After a War

After a war life catches
desperately at passing
hints of normalcy like
vines entwining a hollow
twig; its …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)