Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Jenni Trang Lê

“Đả Đảo Cục Cức” – “Down With the Shit”

16.02.2009

Refugees of Art

We knew before we started the challenges of reason

Bringing vision to grey seasons of change

In a community ironically bound by oppression and scare tactics

“Đả Đảo Cục Cức”

16.02.2009

Tôi sẽ chống lại anh bằng thứ vũ khí mạnh nhất trong kho thơ trữ tình của mình:
Love. Tình Cảm.
Acceptance. Chấp Nhận.
Knowledge. Kiến Thức.
Empathy. Thông Cảm.

Artboy

30.12.2006

Em hãy gọi him bằng, “ArtBoy”
Though he was brought into the world as Đinh Phong.
And when I told my Mẹ about adventures in the Motherland,
She raised an eyebrow at nhậu stories, intakes of thuốc lá,
Thịt cầy jerky, bia Saigon with extra ice, of course, them rau muống requests… all at the same time.

Bài Poem Song Ngữ Đầu Tiên

2.09.2006

Giọng em thì lai Bắc, lai Nam, lai Mỹ, lai Texát, lai Cali,
Lai bé, lai nàng
… and my true voice lies everywhere…

Bài Poem Song Ngữ số hai

10.08.2006

“the OCmorphosis” aka “Bài Poem Song Ngữ số hai

It happened.
Tự nhiên em thức dậy, mở một mắt,
then the other one,
Mở cửa ra… and watched as
Mấy con ruồi nó bay vô phòng mới của em.
I don’t …

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)