Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

hai câu khuya

Khuya nghe múa réo tiếng đờn
bà không còn biết giận hờn nữa đâu

Khuya âm ỉ bụng qua cầu
tiêu tương còn một dòng sâu lặng lờ

Khuya còn gõ phím lên thơ
ngây ngô đem chữ đi thờ phượng riêng

Khuya không nhất thiết phải thiền
định tâm nằm nói huyên thiên không lời

Khuya rồi còn một chút vui
vầy thêm một cuộc bời bời yêu đương

Khuya mình riêng rớt mù sương
rơi trên ngõ vắng em thường hít ha

Khuya nghe tiếng thở đàn bà
con khôn nín khóc thương cha lở bồi

Khuya từ sáng tới khuya rồi
ra ràng buộc mỗi mình tôi buộc ràng

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)