Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Khi… rất

 

 

 

Khi thức em rất chiêm bao
Khi ngủ tôi mới lào cào thăm em

Khi đứng tôi rất cương lên
Khi nằm em mới tròm trèm giọt tinh

Khi no em rất ái tình
Khi đói tôi mới u minh lộn sòng

Khi em rất thẳng làm cong
Khi tôi tưởng ruột là lòng dạ ai

Khi tôi rất đúng thành sai
Khi em rũ sạch ra ngoài sành sanh

Khi tôi vào trận rất lành
Khi em cào cấu tanh banh tóc thề

Khi nào tỉnh rất là mê
Là khi tôi với em về bên kia
 

18/12/2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)