Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

ngày em trăm tuổi

Ngày em trăm tuổi anh ra
ma không còn đợi một tà áo bay

Những vờn những lượn trong ngày
xưa tàn cuộc rượu ta bày cuộc yêu

Ngày em trăm tuổi rất nhiều
anh trai thôi nói lời điêu với nàng

Những tình lữ những tình tang
bồng nhau vào cõi lỡ làng thiên thu

Ngày em trăm tuổi sa mù
mưa xanh nấm cỏ lu bù tội chung

Những chiều những tối âm cung
đàn ông lỗi nhịp anh hùng bụi khô

Ngày em trăm tuổi ta hồ
văn chương chi sự ô hô tiêu tùng

Những phường những bọn à không
ai còn khao khát ba vòng nữa đâu!

Ngày em trăm tuổi qua cầu
tre reo kệ gió giang đầu thổi khan

Những ai đã lỡ điêu tàn
tro bay về chốn hồng hoang đã đành

Ngày em trăm tuổi thiệt tình
nương theo bóng ngã vong linh cõi nào

23/6/2016

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)