Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Thế hệ @ già

Mon men léo hánh   khát chạm ranh   giới rào cản ngôn ngữ một cách quẫn bách
thòm thèm cuộc trẻ trung quýnh quýu
ráng cương   bung hết tàn lực trận chót vào em
cơn cớ gì đìu hiu tàn hơi quy kết cơ đồ nhão nhoẹt
mà anh không ậm ờ đâu còn gì để vun quén lùng bùng tuổi nhớ

Cắn từng miếng chữ   nhâm nhi bàn phím bơ thờ phiền em xa tít xa tăm
ghì riết trống không cận thành độc dược
cầu môn gần đến quá xa xa đến quá gần cơ hồ đụng chạm
gường chiếu ơi phúc phần

Bóc hết nhẵn ký tự mà vẫn chưa cam tâm
xóc từng khi hông quặn
thấm ruồi bu tất thảy phục tùng
vinh danh nhảm nhí
khơi ra rồi em còn đứng khoeo chân điếc câm mùi thuốc tẩy rẻ tiền

Hố hố   phổng phao con đàn   con lũ   nít nôi nào có biết gì
không dám mót máy quăng hết   bệnh tình   lưu niên lưu cũu 
trám bon chen sao vừa khít khuôn thiêng mà la rầy
   con chữ
hiện đại bỏng rát huống hồ…

thế hệ @ tơ bày cuộc hồn nhiên thâu đêm hoành tráng tùng phèo
thế hệ @ già đắp điếm  nỗi niềm cơ cực buồn thiu

 

10/10/2008

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)