Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Trần Phong Giao

TRẦN PHONG GIAO [1932-2005]

Tên thật Trần Đình Tĩnh. Sinh năm 1932. Mất tại Sài Gòn ngày 13 tháng Tư, 2005. Thọ 73 tuổi.
Trước 1964, làm Tin Sách của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam.
1964, tổng thư ký tạp chí Văn.
1972, rời Văn, làm tờ Chính Văn với Nguyễn Mạnh Côn.
Đầu năm 1975, giữ mục Giải Đáp Thắc Mắc Văn Học tờ Thời Tập của Viên Linh.

Tác phẩm:

Ngồi lại bên cầu
Nửa đêm thức giấc.

Dịch phẩm:

Guồng Máy [L’Engrenage] của Jean-Paul Sartre
Sứ Mệnh Văn Nghệ, diễn từ Nobel Văn chương của Albert Camus
Sự Đã Rồi [Les Jeux Sont Faits] Jean-Paul Sartre [dịch chung với Nguyễn Xuân Hoàng]

Nhớ Y Uyên

10.02.2015
van_tts_thumb.jpg

Tôi coi Y-Uyên như em. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm cho Y-Uyên nhà văn, Y-Uyên chuẩn úy. Việc làm của tôi có thể không có kết quả, hoặc kết quả chỉ đến quá muộn màng, quá chậm.

Một mình như cánh lá

6.10.2009

Tình ngã người ra thành ghế, thả từng cuộn khói thuốc, từng đợt khói mong manh như sợi dây vô hình căng giữa khoảng cách hai người. Phía bên này sợi dây là cả một ước mơ tìm kiếm, phía bên kia là một buông thả hiến dâng.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)