Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Ngu Yên: Tuyển Tập Thơ Thế Giới (cuốn 1)

0 bình luận ♦ 12.05.2022

Ngu Yên - Tuyển Tập Thơ Thế Giới 1 - bìa

Tuyển Tập Thơ Thế Giới
Cuốn Một

Ngu Yên dịch và thực hiện

Để cổ động văn chương toàn cầu, mời đọc và tải miễn phí:
https://www.academia.edu/78193254/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp

Mục Lục

Đọc Thơ, Tại Sao. Timothy Beal
Derek Walcot. Nobel 1992
Wole Soyinka. Nobel 1986
Herta Muller. Nobel 2009
Charles Simic
Harold Pinter. Nobel 2005
Maya Angelou
Siddharth Anand
Mourid Barghouti
Kelli Russell Agodon
Margaret Atwood
Phỏng vấn hư cấu 32 thi sĩ thế giới:
Ellen Wade Beals, Jorge Luis Borges, Charles Bukowski, Billy Collins, Louisa DeBoo, Robert Duncan, Karen Swank-Fitch, Ruth Forman, Louis Gluck, Rod E. Kok, Nikki Giovanni, Ron Koertge, Naoshi Koriyama, Steve Kowit, Jim Lyle, Archibald MacLeish, Khairi Mansour, Jerry Martien, Eve Merriam, Pablo Neruda, Frank O’hara, Linda Pastan, Judith Porton, Tadeusz Rosewic, Wallace Stevens, Mark Strand, James Tate, Jaroslav Vrchlicky, Christena Williams, William Carlos Williams, Al Young, Tom Zart.

bài đã đăng của Ngu Yên

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)