Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 27, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

Tiệm cho thuê sách của gia đình

 

 

Tiệm cho thuê sách của gia đình

Khi người ta đem xe ba gác đến dẹp,
bố tôi mở cửa mời mấy người hàng xóm
vào xem và lấy tùy thích.
Những quyển sách chính tay ông chọn
mua về, đóng bìa cho thêm chắc chắn,
đóng dấu của tiệm vào vài chỗ, và
đánh số mục trước khi xếp lên kệ.

Hồi bố tôi đi cải tạo, một số sách muốn trở về.
Vài người hàng xóm tốt bụng đem trả.
Nhưng mẹ tôi từ chối: có những quyển
họ mua lại ngoài chợ trời nhờ nhận ra
cái bìa, những quyển kia, họ đã lấy —
từ hôm ấy — và đọc thoải mái.

Lẩn vào trong bài thơ, nên không
dễ thấy như một cái bìa sách,
Lại thường xa cách hơn một người hàng xóm,
Nhưng tôi, cũng muốn người đọc
giữ luôn một cái gì.

2005

The Family Bookstore

When they brought some carrier-tricycles over to dismantle it,
my father opened the doors to welcome neighbors
in to browse and take whatever they want.
Books that with his own hands he
had bought, bounded with an extra cover for sturdiness,
impressed with the store’s logo in a few places, and
indexed before arranging on the shelves.

When my father went to the re-education camp, some books wanted to come back.
Some kind neighbors brought them over to return.
But my mother declined: some books
they had bought on the flea market because they recogized
the covers, the others, they had taken—
that day—and had read freely.

Hiding inside this poem, so not
easy to spot like the cover of a book,
And often more distant than a neighbor,
But I, also want the readers
to have something for keeps.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)