Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Hãng nôi thu hồi một chiếc nôi

 

 

 

Bên trong:
Văn hóa, tã lót, ngôn ngữ, vú giả,
Và lẽ ra một em bé

Trên cao:
Đồ chơi còn treo
Ngoài tầm tay

Lý do:
Giàn rào cản
Làm em bé
Chết ngạt

Đánh giá:
Em bé muốn ra ngoài
Sau vài ngàn năm
 

5/2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)