Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Ca tụng đi bộ

 

 

Một cách làm mòn lề đường
khi hết tiền đổ xăng là đi bộ
và những dòng chảy thị trường
sẽ làm mòn đất đứng các thành phố

những cụm mây đựng đầy tin xấu
bay qua những trạm bơm hình rađa
để nhận những đợt bơm hơi
có hôm đổ xuống toàn chất sữa

hòn đá tôi đạp nhằm
văng lên như một vụ đụng chạm lớn
đòi rửa sạch tiếng tăm cho tiền nhân:

hòn đá: mi đã đụng nhằm lề đương
lề đường: mi đã đụng nhằm bức tương
bức tường: mi đã đụng nhằm cây cổ thu
cây cổ thụ: cả những bông hoa mi cũng dám đung?
bông hoa: và giấc mơ của những người không ngu!

một cách để khỏi phải ngủ
khi hết tiền đổ xăng là đi bộ

10/2008

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)