Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 19, Dịch Thuật, Sáng Tác, Truyện chớp, Từ Việt ngữ Email bài này

Pray God for Rain

translated by Nhat-Lang Le
(from the Vietnamese original “Lạy trời mưa xuống,” Damau 18)

It was drought for a whole year. Fields were dried and grass was burned. All water sources almost dried out. The buffalo boys let their buffaloes roam freely then seeked a place to duck out of the sun. Suddenly one boy who was thin, dark, and had sores all over his body screamed up very loudly:

“Hey, if you guys bow down before me, and proclaim me god I will make rain for you guys.”

The boys agreed. Together, out of straw they made a beard and a crown for the boy playing god. He climbed up a straw stack, sat cross-legged, held his palms up and out to the front. His took on serious gestures that befitted a king.

Below him, the buffalo boys bowed and sang:

Pray god for rain
For water for my drinks
For fields for my ploughing.

Then all asked in unison:

“Does it rain yet.”
“Not yet.”

They sang again:

If god does not rain down
Then god please pee down
For water for my drinks
For fields for my ploughing.

Again all of them asked:

“Does it rain yet.”
“Not yet.”

They sang again:

If god does not pee down
Then god please cry down
For water for my drinks
For fields for my ploughing.

Again all of them asked:

“Does it rain yet.”
“Not yet.”
“Then god must die.”

All the buffalo boys yelled. They set fire to the straw stack and hopped around while clapping their hands and singing:

Pray god for rain
For water to save god.

bài đã đăng của Đặng Phú Phong

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)