Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Thân Bá Trường Sơn

Một lá thư cũng đủ

3.01.2011

Nhất phong tín tựu cấu liễu
Ngã tựu năng siêu việt nhất thiết

Một lá thư cũng đủ
Cho anh vượt thắng tất cả

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)