Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Tất Nhiên

Character Sketch ♦ First Fatigue Song

6.03.2015
NTN-ThienTai-bia_thumb.jpg

You don’t have enough patience to love me
Since I’m more boring than a novel
I’m a dramatic script
That goes on forever.

priest / linh mục

27.08.2012

once, obeying the devil,
i resurrect yet again
in this priestly life
of decadent lunacy

DUYÊN Của Tình Ta Con Gái Bắc/ Oanh/ Hai Hàng Me Ở Đường Gia Long

31.05.2007

em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ…mà xảo quyệt!

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)