Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

priest / linh mục


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 27.08.2012

Translated from the Vietnamese original from the collection Thiên Tai (1970)
on the 20th anniversary of the death of Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992)

 

 

 

priest

 

the past is hell
binding life forever
i, a slave to the past,
dwell close to satan
once, obeying the devil,
i resurrect yet again
in this priestly life
of decadent lunacy

 

for i am priest
without robe and order
a life desolate
a life of forlorn wandering

for i am priest
preaching common tongues of love
i have no parish
i have no bible
i have no church
(the only disciple
has just burned down the tower)

for i am priest
not knowing the face of god
that the only disciple
is also the holy

for I am priest
composing common tongues of love
into melancholy lines of verse
that no joy remains
that the only lover
has just burned down the tower

 


disciple is lover
lover is devil
devil is power
power is disciple
disciple is lover
burned down my tower
(for i am priest
preaching common tongues of love)

 


for i am priest
not knowing how to wash away her sin
that in my silent death
my sin still blackens my shoulder

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên

linh mục

 


dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
tôi – người yêu dĩ vãng
nên sống gần sa-tăng
ngày kia nghe lời quỉ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng!

 


vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang

vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian
nên không có bổn đạo
nên không có thánh kinh
nên không có giáo đường
(một tín đồ duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông)

vì tôi là linh mục
không biết mặt thánh thần
nên tín đồ duy nhất
cũng là đấng quyền năng!

vì tôi là linh mục
phổ lời tình nhân gian
thành câu thơ buồn bã
nên hạnh phúc đâu còn
nên người tình duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông

 

tín đồ là người tình
người tình là ác quỉ
ác quỉ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
thiêu hủy lầu chuông tôi
(vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian)

 

vì tôi là linh mục
không biết rửa tội người
nên âm thầm lúc chết
tội mình còn thâm vai . . .

 

Trích tập Thiên Tai (1970)

bài đã đăng của Nguyễn Tất Nhiên


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)