Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mona Simpson

Điếu văn của người em gái cho Steve Jobs 2.11.2011 | Diễn từ, , Tư Liệu | 2 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
Điếu văn của người em gái cho Steve Jobs

Triết lý thẩm mỹ của Steve làm tôi nhớ đến một thành ngữ đại loại như sau: “Thời trang là những gì trông đẹp mắt lúc này nhưng sẽ thành xấu xí về sau, còn nghệ thuật thì có vẻ xấu xí lúc này nhưng sẽ trở nên đẹp về sau.”

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)