Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Evelyn Lau

thức dậy ở Toronto

♦ Chuyển ngữ:
6.01.2012
Toronto_LDV_thumb1_thumb.jpg

đêm của khách sảnh đá cẩm xanh và đêm
của gạch men trắng phòng tắm và đêm của sự vắng mặt,
những bàn tay chiếm đoạt như thể ngươi đang mười lăm lần nữa.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)