Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Czeslaw Milosz

Đi vòng qua rue Descartes 14.02.2019 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Tôi đi xuống hướng sông Seine, một khách du, nhút nhát,
Một thanh niên man di vừa đặt chân tới thủ đô của thế giới.

Chúng tôi nhiều lắm, từ Jassy và Koloshvar, Wilno và Bucharest, Sài Gòn và Marrakesh,

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Czeslaw Milosz

Tao ngộ / Encounter 15.09.2009 | Czeslaw Milosz, Dịch Thuật, Sang Việt ngữ, Thơ | 1 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
Tao ngộ / Encounter

Em yêu ơi, họ ở đâu, họ đi về đâu
Một thoáng bàn tay, động thái vụt qua, tiếng lạo xạo sỏi đường.
Anh hỏi không vì buồn mà vì thấy bâng khuâng.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Czeslaw Milosz

thơ Czesław Miłosz (#24) 28.04.2007 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 24, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ | 0 bình luận

Inspiration of hatred with lyrical beauty,
Blind force with accomplished shape.

Cảm hứng hận thù với cái đẹp trữ tình,
Dùng bạo lực mù quáng với hình thù hoàn mỹ.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)