Trang chính » Bài lưu trữ theo thể loại

Bài thuộc thể loại: Czeslaw Milosz

Tao ngộ / Encounter

♦ Chuyển ngữ:
15.09.2009

Em yêu ơi, họ ở đâu, họ đi về đâu
Một thoáng bàn tay, động thái vụt qua, tiếng lạo xạo sỏi đường.
Anh hỏi không vì buồn mà vì thấy bâng khuâng.

Đỗ Lê Anhdao giới thiệu "món ăn suy ngẫm"

4.05.2008

Trong nỗ lực phát triển sự đa dạng của các thể loại trên damau.org và tiếp tục cuộc đối thoại giữa những cộng tác viên của diễn dàn, Đỗ Lê Anhdao cùng BBT damau.org bắt …

Đinh Từ Bích Thúy: Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài

19.04.2008

(Trả lời phỏng vấn của Đỗ Lê Anh Đào về Czeslaw Milosz)
Trong nghề luật cũng như trong những bài tiểu luận/biên khảo viết cho Da Màu, tôi thường làm công việc so sánh và phân …

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)